V košíku nejsou žádné položky.

Součet: 0,- Kč

Prevence a údržba manipulační techniky

18.08.2023
blog

Preventivní péče a údržba manipulační techniky

Nejprve si ocitujme přepracované znění platné normy ČSN 268805

Provozovatel manipulačního vozíku by měl plnit následující požadavky:

 1. provést analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačních vozíků a na základě této analýzy přijmout opatření k minimalizaci rizik..
 2. určit k obsluze manipulačních vozíků pouze osoby k tomu odborně, tělesně i duševně způsobilé.
 3. prokazatelně určit osoby zodpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíků, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci,práva, povinnosti a odpovědnosti.
 4. zajistit bezpečný technický stav manipulačních vozíků včetně odstranění zjištěných poruch či závad.

Tolik výtah z výše uvedené normy a nyní pár dobrých rad vycházejících z mnohaleté praxe firmy EuroliftCZ v této oblasti.

Každodenní provoz manipulační techniky přináší mimo jiné nebezpečí poškození používaných zařízení a agregátů. Aby vám technika mohla dobře sloužit po mnoho let s minimálními náklady na opravy a údržbu, je obzvlášť nutné věnovat zvýšenou pozornost preventivní péči a údržbě jejíž rozsah se pochopitelně může lišit podle prostředí, ve kterém je provozován a je také ovlivněn četností používání .Důležité je seznámení se s návodem k obsluze, který přesně stanoví, k jakému účelu je vozík určen a zároveň zakazuje jisté činnosti, kterých se obsluha musí vyvarovat. Zde velmi záleží na provozovateli, aby zajistil dobrý technický stav a bezpečnost vozíku. Dle našich zkušeností je ideální vypracovaný postup periodických denních, týdenních a měsíčních kontrol, případně dle ujetého určitého počtu motohodin. Obvykle to najdete v návodu k obsluze. Tento jednoduchý kalendář či tabulka zajistí, aby se na kontrolu nezapomnělo a zároveň by tam mělo být místo pro podpis zodpovědné osoby (nejlépe řidič či určený údržbář).

Každodenní prohlídka by měla obsahovat:

 1. Vizuální kontrola zjevných poškození či deformací a úniků oleje
 2. Kontrola funkce brzd včetně brzdy parkovací
 3. Kontrola čistoty agregátů, vzduchového filtru a zvláště čistoty elektronických prvků a povrchů baterií
 4. Kontrola provozních náplní(motorový olej, převodový olej,brzdová kapalina)
 5. Kontrola příp.dotažení matic kol
 6. Kontrola napnutí řemenů a funkcí pracovního osvětlení včetně brzdových a zpětných světel a výstražného majáku.

Tato denní kontrola nezabere obvykle více než 5 minut času

Z dalších kontrol a údržby doporučuji hlavně pravidelné promazání řídící nápravy a nosných řetězů.

To může být prováděno dle provozu a prostředí např. každý týden či měsíc atd. Pokud je obsluha vybavená ručním mazacím lisem naplněným tukem a řetězovým sprejem, nezabere toto ošetření pracovníkovi obsluhy více než 15 minut času. Při provozu manipulační techniky v prašném prostření je výhodné pořízení mobilního kompresoru, kterým obsluha během několika minut dokáže odstranit usazený prach z elektromotorů, agregátů, elektronických zařízení či baterií. K těmto součástem je prach obzvlášť nepřátelský a dovede zvýšit znatelně provozní náklady.

Bohužel se velmi často setkáváme s případy naprosté absence denních a dalších kontrol ze strany obsluhy, ale i ze strany provozovatelů, což má za následek výrazné zvýšení nákladů na opravy uvedené techniky a také výrazné snížení bezpečnosti při používání této techniky! Pozor! Úmyslné používání vadného stroje, způsobení nehody v důsledku závady či absence kontrol může být posuzováno jako hrubé porušení pracovních povinností!

8 provozních a údržbářských tipů:

 1. Baterie – kontrolovat a dolévat destilovanou vodu tak, aby byly elektrody článku ponořeny. Povrch baterie udržujte čistý, zabráníte tak samovolnému vybíjení. Póly baterie ošetřete a nakonzervujte kvalitní vazelínou.Nabíjení provádějte vždy včas a hlavně do plně nabitého stavu baterie! Budete náležitě odměněni dlouhou životností.
 2. Nosné řetězy ošetřete kvalitním sprejem, kladky zvedacího zařízení, pokud mají maznice, rovněž naplňte a naopak nikdy nemažte rámy zvedacího zařízení!
 3. Řádně doplňte tuk do všech maznic řídící nápravy
 4. Věnujte pozornost čistotě chladiče a jeho mřížek a také vyfoukejte prach a nečistoty z prostorů ventilátorů všech druhů!
 5. Z povrchu pneumatik a superelastických kol odstraňte špony, hřeby a jiné předměty, které pak provozem povrch běhounu narušují a trhají!
 6. Nezapomeňte na motorový a převodový olej. Motorový podléhá ve vozících opotřebení provozem poměrně rychle a převodový se zase znehodnocuje zvýšeným otěrem zvláště při drsnějším zacházení.
 7. Vzduchový filtr je třeba neustále kontrolovat a čistit obzvláště v prašných provozech!
 8. U LPG provedení dbejte na výměnu přívodní hadice od lahve každé dva roky!!

Pokud dohlédnete na tyto základní rady a úkony či je budete sami provádět, snížíte velmi výrazně náklady na opravy těchto vašich pomocníků, kteří se vám za to navíc odmění zvýšenou bezpečností a životností

Mnoho bezproblémových motohodin přeje váš EUROliftCZ.